De juffer                                  

Een Juffer is een vliegend insect, dat behoort tot de orde van de Libellen. Net als alle insecten heeft de Juffer 6 poten.

Het lichaam van een Juffer bestaat uit 3 delen: kop, borststuk en achterlijf. De Juffer heeft een uitwendig skelet, een exoskelet.

De Juffer heeft 4 smalle vleugels. Zij klapt deze toe als zij zit.

De Juffer heeft facetogen. Dit zijn ogen die bestaan uit tienduizenden aparte oogjes die samen 1 oog vormen. Vooral insecten die op het zicht jagen en snelle vliegers zijn, hebben facetogen.

 

Een juffer legt eitjes in waterplanten. Uit dit eitje ontwikkelt zich een larve, die we nimf noemen.

 

 

 

 

Als de nimf volwassen is, kruipt zij uit het water op een stengel die boven het water uit steekt en vervelt een laatste keer. Er vindt een onvolledige gedaanteverwisseling  (= metamorfose) plaats. De nimf wordt een Juffer. De Juffer moet even stil blijven zitten om de vleugels te laten hard worden. Vlinders hebben een volledige gedaantewisseling omdat zij een pop stadium hebben.

Bron: https://www.dkfindout.com/uk/animals-and-nature/insects/damselfly-life-cycle/

 

Zowel de volwassen Juffer als de nimf eten andere diertjes: vliegjes of waterinsecten, muggenlarven. De nimf vindt haar eten in het water; de Juffer in de lucht. Hierdoor nemen ze 2 biotopen in en zijn ze geen concurrenten van elkaar. Dit is het grote voordeel van de volledige metamorfose bij de Juffer.

 

De volwassen Juffer (= imago) ademt anders dan de nimf. De nimf ademt via kieuwbladen aan haar staart. (Op het eerste zicht zou je misschien denken dat dit pootjes zijn, maar dat zijn ze niet. Poten zijn geleed. Dit wil zeggen dat ze in stukjes zijn verdeeld. Kieuwbladen zijn niet geleed.)

 

De volwassen Juffer heeft vleugels, de nimf nog niet. De nimf heeft al wel aanleg voor vleugels.

 

De paring van Juffers is heel bijzonder. Mannetje en vrouwtje vormen een cirkel waarbij het vrouwtje het sperma van het mannetje opneemt.

 

Benieuwd naar het verschil tussen een juffer en een libel?