Een greep uit de dieren die in en rond de vijver leven

 

Bootsmannetje

► Ademt door adembuizen in zijn achterwerk. Dit is een netwerk van buisjes waarlangs zuurstof in het lichaam wordt vervoerd.

► Zwemt op zijn rug met zijn buik naar boven. Roeit met zijn achterpoten. Kan ook goed
vliegen.

►Eet door diertjes te vangen in het water en vervolgens leeg te zuigen.

 

Bloedzuiger

►Ademt door diffusie door de huid: zuurstof wordt uitgewisseld tussen het lichaam van de bloedzuiger en het water waarin hij leeft.

► Beweegt door zich lang en kort te maken door zijn spieren aan te spannen en te ontspannen.

► Eet door bloed af te tappen van andere waterdiertjes.

 

Duikerwants

► Ademt door adembuizen. Dit is een netwerk van buisjes waarlangs zuurstof in het lichaam wordt vervoerd. Slaat lucht op onder zijn vleugels.

► Beweegt door zwembewegingen te maken in het water, zoekt een partner buiten het water door te tsjilpen. Kan goed vliegen.

► Eet algen en afval op de bodem.

 

Haftenlarve

► Ademt  door uitwendige kieuwen als haftenlarve en door  adembuizen als Haft. Dit is een netwerk van buisjes waarlangs zuurstof in het lichaam wordt vervoerd.

► Beweegt door zwembewegingen te maken in het water (leeft hier 3 jaar), verandert daarna in een eendagsvlieg.

► Eet planten in het water; als haft leeft hij maar enkele dagen en eet niets.

Onderste foto is een volwassen haft

Kikker

► Ademt door uitwendige kieuwen als hij een kikkervisje 2 is, nadien ademt hij door zijn huid en krijgt ook longen.

► Beweegt zich met zijn staart als het een kikkervisje is, in een later stadium krijgen ze poten.

► Eet algen als kikkervisje, nadien kleine diertjes, bij gebrek aan eten, eten ze mekaar op. De volwassen kikker 3 eet insecten.

 

Kokerjuffer

► Ademen doet de kokerjuffer via uitwendige tracheekieuwen aan het achterlijf.

► Bewegen doet de kokerjuffer door rond te kruipen op de bodem van de vijver.

► Eet plantaardig afval. Ze zijn opruimers.

► Volwassen dieren zijn schietmotten (onderste afbeelding)

 

 

Larve van een libelle

► Ademen doet de larve door de einddarm. De libel ademt door adembuizen (dit is een netwerk van buisjes waarlangs zuurstof in het lichaam wordt vervoerd.)

► Beweegt als larve door water op te zuigen en het langs achter terug uit te persen, waardoor hij vooruit kan bewegen bij gevaar.

► Eet andere waterdieren die ze vangt met een vangmasker (aan het eind zelfs kikkervisjes).  

Als libel eet hij insecten. (onderste afbeelding is een volwassen libel)

 

Muggenlarve

► Ademt door adembuizen. Dit is een netwerk van buisjes waarlangs zuurstof in het lichaam wordt vervoerd.

► Beweegt  S-vormig door zich op te spannen en terug te ontspannen.

► Eet plantenafval. Na de verpopping eten ze water en nectar.

Vrouwtjes muggen (onderste afbeelding) hebben eiwit nodig om zelf eitjes te leggen. Daarom zuigen ze bloed. Dus alleen vrouwtjes muggen steken.

 

Salamander

► Ademt door kieuwen aan de buitenkant, eenmaal volwassen ademt de salamander door de huid. De salamander heeft ook longen maar deze hebben weinig betekenis.

► Beweegt de afgeplatte staart in het water, zoekt na de zomer een plaats op het land om te overwinteren.

► Eet kleine waterdiertjes, o.a. watervlooien.

 

Schaatsenrijder

► Ademt door adembuizen. Dit is een netwerk van buisjes waarlangs zuurstof in het lichaam wordt vervoerd.

► Beweegt door te lopen op het water. Heeft veel haartjes op zijn poten waartussen lucht blijft zitten. (oppervlaktespanning)

► Eet door diertjes te vangen die in het water gevallen zijn, doorboort ze en zuigt ze leeg. De schaatsenrijder heeft 2 vangarmen.

 

Schrijvertje

► Ademt in de lucht door adembuizen (dit is een netwerk van buisjes waarlangs zuurstof in het lichaam wordt vervoerd); larven hebben uitwendige kieuwbladen

► Beweegt door zwemmen maar kan ook vliegen.

► Eet planten en dieren afhankelijk van het seizoen, is dus een omnivoor.

 

Stekelbaarsje

► Ademt door kieuwen.

► Beweegt zich voort met zijn staart en stuurt met zijn borstvinnen.

► Eet kleine waterdiertjes.

 

Larve van een juffer

►Ademt door adembuizen. Dit is een netwerk van buisjes waarlangs zuurstof in het lichaam wordt vervoerd. De larve heeft 3 kieuwbladen aan het achterlijf.

► Beweegt door te zwemmen als een vis (leeft 1 jaar in het water) en verandert daarna in een juffer en kan dan vliegen. (onderste afbeelding)

► Eet waterinsecten.